Uwarunkowania i wyzwania

Starzenia się społeczeństwa w Polsce

W ramach prowadzonej działalności

dostarczamy rozwiązania i narzędzia wspierające jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty publiczne, organizacje pozarządowe oraz pzredsiębiorstwa w procesie ograniczania negatywnych skutków starzenia się Polaków, m. in. :

  • całościowe strategie i programy operacyjne, tematyczne opracowania i badania merytoryczne, badania społeczne
  • projekty architektoniczne
  • szkolenia i dobre praktyki w zakresie gerontotechnologii
  • praktyczne rozwiązania dotyczące wdrożeń systemów teleopieki

O firmie

Starzenie się jest zjawiskiem złożonym, zachodzącym w wielu wymiarach: indywidualnym, dotyka rodzin, społeczno-wspólnotowym, przedsiębiorstw, samorządu i państwa. Jako firma od kilku już lat wspieramy różne instytucje i organizacje w procesach diagnozy wyzwań powodowanych starzeniem się ludności, jak również przygotowujemy i wdrażamy odpowiednie rozwiązania.

Oferta

Oferujemy całościowe i kompleksowe wsparcie naszych klientów, zarówno na poziomie diagnozy, programów, strategii i szkoleń, jak również propozycji konkretnych rozwiązań wdrożeniowych. Nasze usługi dedykujemy jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym oraz klientom indywidualny: seniorom i ich rodzinom. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Baza wiedzy

Tematyka starzenia się stanowi w Polsce coraz bardziej popularną tematykę opracowań naukowych, publicystycznych i praktycznych. Dostępne rozwiązania technologiczne stwarzają szerokie możliwości, aby korzystać z ogólnodostępnej wiedzy oraz już wypracowanego i sprawdzonego instrumentarium.

Nasze wartości

Wsparcie i opieka

Współpraca

Trafne analizy

Wzrost wiedzy

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.