Chcemy gromadzić i udostępniać opracowania, które już powstały (często z wykorzystaniem środków unijnych i/lub publicznych) oraz tworzyć własne. W ten sposób w jednym miejscu stworzyć bazę wiedzy, dostępną dla osób i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie polityki senioralnej.

Zapraszamy do współtworzenia bazy wiedzy wszystkich autorów – twórców opracowań traktujących o starzeniu się ludności, jego skutkach i związanych z tym wyzwaniach – poprzez umieszczanie swoich publikacji na naszej stronie.

  1. Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy:
  2. Teleopieka i telemedycyna – przykłady zastosowań w Wielkiej Brytanii
  3. Sytuacja demograficzna Polski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej
  4. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020
  5. Starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla pomorskich gmin
  6. Raport za 2018 – teleopieka w Szkocji
  7. Wsparcie Komisji Europejskiej dla projektów ICT

 

O firmie

Starzenie się jest zjawiskiem złożonym, zachodzącym w wielu wymiarach: indywidualnym, dotyka rodzin, społeczno-wspólnotowym, przedsiębiorstw, samorządu i państwa. Jako firma od kilku już lat wspieramy różne instytucje i organizacje w procesach diagnozy wyzwań powodowanych starzeniem się ludności, jak również przygotowujemy i wdrażamy odpowiednie rozwiązania.

Oferta

Oferujemy całościowe i kompleksowe wsparcie naszych klientów, zarówno na poziomie diagnozy, programów, strategii i szkoleń, jak również propozycji konkretnych rozwiązań wdrożeniowych. Nasze usługi dedykujemy jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym oraz klientom indywidualny: seniorom i ich rodzinom. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.