Nasz zespół tworzą eksperci ds. zarządzania i polityki ekonomicznej. Tworzymy tematyczne opracowania merytoryczne dotyczące wybranych aspektów procesu starzenia się ludności i jego konsekwencji (m.in. lokalny rynek pracy w perspektywie starzenia się; malejący potencjał opiekuńczy rodzin; srebrny rynek itp.). Wykorzystujemy szerokie spektrum narzędzi badawczych i diagnostycznych.

Współpracujemy z naszymi klientami – zarówno przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi jak i samorządami terytorialnymi – w opracowaniu kompleksowych strategii oraz programów operacyjnych, m.in. obejmujących tematykę dostosowania miejsc pracy do starzejących się pracowników; aktywizacji społecznej seniorów; organizacji hybrydowych systemów opieki nad osobami starszymi; pozyskiwania finansowania na działalność dedykowaną seniorom itp.

Oferujemy również pomoc w dostosowaniu architektury do potrzeb osób starszych. Dotyczy to ukształtowania właściwych form mieszkaniowych dla seniorów i osób niepełnosprawnych, wskazując m.in. na możliwości usunięcia barier architektonicznych utrudniających im życie.

Prowadzimy dla naszych klientów szkolenia przygotowujące kadry zarządzające i pracowników do działania w warunkach zmieniającej się struktury wieku ludności i nowoczesnych technologii z obszaru gerontechnologii.

Dysponujemy rozwiązaniami, dedykowanymi samorządom każdego szczebla, na wdrożenie w systemie powszechnym usługi teleopieki. Charakterystyczną ich cechą jest możliwość zapewnienia wszystkim mieszkańcom bezpłatnego dostępu do usługi tzw. „przycisku życia”.

Oferta

Oferujemy całościowe i kompleksowe wsparcie naszych klientów, zarówno na poziomie diagnozy, programów, strategii i szkoleń, jak również propozycji konkretnych rozwiązań wdrożeniowych. Nasze usługi dedykujemy jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym oraz klientom indywidualny: seniorom i ich rodzinom. Zachęcamy do kontaktu z nami.

Baza wiedzy

Tematyka starzenia się stanowi w Polsce coraz bardziej popularną tematykę opracowań naukowych, publicystycznych i praktycznych. Dostępne rozwiązania technologiczne stwarzają szerokie możliwości, aby korzystać z ogólnodostępnej wiedzy oraz już wypracowanego i sprawdzonego instrumentarium.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.