Oferujemy:

 • Opracowanie kompleksowych strategii senioralnych i zarządzania wiekiem

Opracowanie programów operacyjnych dotyczących:

 • dostosowania miejsc pracy do potrzeb osób starszych
 • aktywizacji społecznej seniorów
 • organizacji hybrydowych systemów opieki nad osobami starszymi
 • pozyskiwania finansowania na działalność dedykowaną seniorom

Dostosowywane każdorazowo do indywidualnych potrzeb klienta szkolenia jedno- i dwudniowe w następujących zakresach tematycznych:

 • Zarządzanie wiekiem i zarządzanie różnorodnością
 • Produktywność pracownika a jego wiek
 • Komunikowanie się w zespole zróżnicowanym wiekowo
 • Organizacja systemu opieki nad seniorami w gminie
 • Diagnoza potrzeb seniorów
 • Efektywna aktywizacja seniorów
 • Srebrna gospodarka
 • Nowoczesne technologie dedykowane seniorom
 • Nowoczesne technologie w firmach doświadczających deficytów kadrowych
 • Age-friendly organisations

U sługi projektowania budowlano-wykonawczego zorientowanego między innymi na problematykę dostosowania obiektów do potrzeb osób starszych i zależnych w zakresie:

 • OBIEKTY KUBATUROWE– analizy chłonności działek, koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze wielobranżowe, nadzór.
 • WNĘTRZA– koncepcje, projekty wykonawcze, dobór materiałów, nadzór.

Doradztwo w zakresie wykorzystania w praktyce technologii wspierających niezależność życia seniora we własnym domu – teleopieka.

O firmie

Starzenie się jest zjawiskiem złożonym, zachodzącym w wielu wymiarach: indywidualnym, dotyka rodzin, społeczno-wspólnotowym, przedsiębiorstw, samorządu i państwa. Jako firma od kilku już lat wspieramy różne instytucje i organizacje w procesach diagnozy wyzwań powodowanych starzeniem się ludności, jak również przygotowujemy i wdrażamy odpowiednie rozwiązania.

Baza wiedzy

Tematyka starzenia się stanowi w Polsce coraz bardziej popularną tematykę opracowań naukowych, publicystycznych i praktycznych. Dostępne rozwiązania technologiczne stwarzają szerokie możliwości, aby korzystać z ogólnodostępnej wiedzy oraz już wypracowanego i sprawdzonego instrumentarium.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.